كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
نام و نام خانوادگی نرگس مقدسی
رشته و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه و دانشجوی دکتری سازه های آبی
رتبه علمی مربی
پست الکترونیکی Nmoghaddassi@pnu.ac.ir
شماره همراه معاونت 09171733648
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما