کارشناس مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها

خانم زائری
کار دانشجویی آزمایشگاه ها و کارگاه ها
ردیف
نام آزمایشگاه/کارگاه
نام و نام خانوادگی
رشته
تعدادساعات
شماره مبایل
 
1
کارگاه اتو مکانیک
فهیمه افشین
مکانیک
کاردانشجویی
09015689518
2
آز شیمی
عقیل اسماعیلی
شیمی
کاردانشجویی
 09173752023
3
آز شیمی
فرنگیس رضایی
شیمی
کاردانشجویی
09170857489
4
آز شیمی
امین محمدی باغملایی
شیمی
کاردانشجویی
09175875236
5
آز شیمی
فاطمه حیدری
شیمی
کارورزی
09379176833
6
آز شیمی
شهرزاد محمودی
شیمی
کاردانشجویی
09172379754
7
آز زیست شناسی
ستونی
زیست
کاردانشجویی
09397693695
8
آز زیست شناسی
سمانه احمدی
زیست
کاردانشجویی
09177785302
9
آز کشاورزی
مژده شنبدی
محیط زیست
کاردانشجویی
09378816017
10
آز کشاورزی
مریم کرمی
کشاورزی
کاردانشجویی
09175282469
11
آز کشاورزی
مریم اسدی
کشاورزی
کاردانشجویی
09176988526
12
آز کشاورزی
فرزادملکی بهلولی
کشاورزی
کاردانشجویی
09172727895
13
آز فیزیک
احمد غفاریان
برق
کاردانشجویی
09361458801
14
آز فیزیک
شقایق حسن زاده
کامپیوتر
کاردانشجویی
09173010426
15
آز فیزیک
محدثه بحرانی
برق
کاردانشجویی
09362756386
16
کارگاه جغرافیا
حسین تهمتن
مهندسی عمران
کاراموز
09172723795
17
کار گاه جغرافیا
سیدفاطمه موسوی
مهندسی عمران
کاردانشجویی
09175867042
18
کار گاه جغرافیا
سیده پریسافرحی بزرگ
مهندسی عمران
کار دانشجویی
09172733363
19
کار گاه عمومی
رضامحمدی
مهندسی عمران
کاردانشجویی
09178369284
20
کار گاه مدارهای منطقی
معرفاوی
 
کاردانشجویی
09170175877
21
کارگاه مدار های منطقی
بهرام طالبی
 
کاردانشجویی
09178762037
22
کارگاه مدار منطقی
پی خسته
 
کاردانشجویی
09172950367
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما