پنجشنبه 26 بهمن 1391 امكانات دانشگاه
كارگاه جغرافيا   
1391/11/24 سه شنبه
كارگاه معماري   
1391/11/24 سه شنبه
آزمايشگاه شيمي عمومي   
1391/11/24 سه شنبه
آزمايشگاه زيست شناسي   
1391/11/24 سه شنبه

آزمايشگاه مدار منطقي   
1391/11/24 سه شنبه
لابراتور زبان   
1391/11/24 سه شنبه
سالن مطالعه آقايان   
1391/11/24 سه شنبه
آزمايشگاه فيزيك2   
1391/11/24 سه شنبه

سالن مطالعه بانوان   
1391/11/24 سه شنبه
كتابخانه عمومي دانشگاه   
1391/11/24 سه شنبه
آزمايشگاه فيزيك1   
1391/11/24 سه شنبه
آزمايشگاه كشاورزي   
1391/11/24 سه شنبه

كارگاه رايانه1   
1391/11/24 سه شنبه
آزمايشگاه شيمي تحقيقاتي   
1391/11/24 سه شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما