ثبت نام بدون کنکور از نیمه مرداد ماه 96(لیست رشته ها بر اساس سوابق تحصیلی)
دانشکده رشته تحصیلی کد رشته نحوه گزینش
علوم انسانی  جهانگردی 23753 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی ادیان و عرفان 19120 صرفا براساس سوابق تحصیلی
هنر و معماری ارتباط تصویری 21719 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی اقتصاد 23751 صرفا براساس سوابق تحصیلی
مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی 23752 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم پایه آمار  18829 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 19121 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی پژوهشگری اجتماعی 19122 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی تاریخ 19123 صرفا براساس سوابق تحصیلی
مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 18674 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی جغرافیا 19124 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی حسابدار ی 23754 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی حقوق 19125 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی روانشناسی 23750 با آزمون
علوم انسانی روزنامه نگاری 19126 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم پایه ریاضیات و کاربردها 18830 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی زبان و ادبیات عربی 19127 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 19128 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی زبان وادبیات انگلیسی 22238 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم پایه زمین شناسی 18675 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم پایه زیست شناسی 18676 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم پایه زیست شناسی گیاهی 18677 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم پایه شیمی (کاربردی ) 23755 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم پایه شیمی محض 18678 صرفا براساس سوابق تحصیلی
هنر علم اطلاعات و دانش شناسی 23756 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی علوم تربیتی 19129 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی علوم سیاسی 19130 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی علوم قرآن و حدیث 19131 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی علوم و مهندسی آب 18831 صرفا براساس سوابق تحصیلی
مهندسی کشاورزی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) 18680 صرفا براساس سوابق تحصیلی
مهندسی کشاورزی علوم و مهندسی محیط زیست 18681 صرفا براساس سوابق تحصیلی
انسانی علوم ورزشی 23757 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی فقه و مبانی حقوق اسلامی 19132 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی فلسفه و کلام اسلامی 19133 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم پایه فیزیک 18832 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی 22239 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی مدیریت بازرگانی 23758 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی مدیریت دولتی 23759 صرفا براساس سوابق تحصیلی
علوم انسانی مدیریت صنعتی 23760 صرفا براساس سوابق تحصیلی
هنر و معماری مرمت و احیای بناهای تاریخی 21720 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی شهرسازی 18834 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی معماری 18839 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی برق 18833 صرفا براساس سوابق تحصیلی
مهندسی کشاورزی مهندسی شیلات 18679 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی شیمی 18835 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی صنایع 18836 صرفا براساس سوابق تحصیلی
مهندسی کشاورزی مهندسی علوم دامی 18682 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی عمران 18837 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر 18838 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی مکانیک 18840 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالورژی 18841 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی نفت 18842 صرفا براساس سوابق تحصیلی
فنی و مهندسی مهندسی نقشه برداری 18843 صرفا براساس سوابق تحصیلی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما